Waar komen die namen toch vandaan?

 

 

De namen van de Elckerlijcˮ-kittens komen uit de Middeleeuwse Nederlandse literatuur - heel oude echt Nederlandse namen dus!

 

Elckerlijcˮ

Het thema van het nestje, Elckerlijcˮ (of Elckerlycˮ), is gekozen omdat dit de titel is van een beroemd en in de Middeleeuwen heel populair toneelstuk. De oudste versie dateert van 1495.

Elckerlijc betekent gewoon elk mensʼ of iedereenʼ. Het verhaal wil de mensen een morele les leren om zo zuiver mogelijk te leven.

 

Esmoreitˮ

Ook dit is de titel van een toneelstuk, een van de vier abele spelenʼ. Abel betekent gewoon edelʼ en de vier verhalen gaan over de hoofse liefde. De vier toneelstukken dateren uit ± 1350.

Esmoreit, de hoofdpersoon in dit theaterstuk, is een Siciliaanse prins die door zijn jaloerse neef bijna uit de weg wordt geruimd. Aan het eind van het verhaal krijgt hij toch zijn geliefde en de troon van zijn vader.

 

Ferguutˮ

Dit is de titel van een zogenaamde Arthurroman, een verhaal in rijmende verzen, vermoedelijk geschreven in het midden van de 13e eeuw.

Het verhaal: de boerenzoon Ferguut moet een ridder verslaan. Hij ontmoet een jonkvrouwe maar, lomperik die hij is, wijst haar af. Als hij de Zwarte Ridder heeft verslagen, wordt hij toch nog een hoofse ridder, verkrijgt alsnog de dame van zijn hart en wordt koning van een groot rijk.

 

Gloriantˮ

Ook dit is de titel van een van de abele spelen (± 1350 dus). Gloriant, de hertog van Bruuyswijc, is de hoofdpersoon. Het stuk gaat over twee geliefden met verschillende religies. Hun families doen er alles aan om een huwelijk tussen hen te voorkomen, maar het stuk eindigt gelukkig toch met een prachtig eind goed al goedʼ.

 

Beatrijsˮ

Dit verhaal in rijmvorm uit de 14e eeuw heeft een sterke religieuze boodschap.

Beatrijs is een adellijke non, die het klooster verlaat voor haar jeugdliefde. Als ze na een mislukt huwelijk (met 7 kinderen!) naar het klooster terug-keert en berouw toont, kan ze weer als non worden opgenomen en zorgt de abt voor haar zeven kinderen.

 

Roelantˮ

Roelant is de held uit het Roelantsliedʼ, een van de oudste Nederlandse ridderromans. Het is een verhaal in dichtvorm en een vertaling uit de 13e eeuw van een nog ouder Frans verhaal (Chanson de Roland).

Roelant is een Bretonse graaf en ridder in het gevolg van Karel de Grote. Hij wordt verraden en geeft tenslotte zijn leven voor zijn heer Karel in de strijd tegen de Saracenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

sluit venster